RACAS uplogo 0RACAS uplogo 1Regio Astrologiae
Collegium Artis Siderum
(CsillagtudomĂĄnyi EgyesĂŒlet)
ï»ż
KategĂłriĂĄk: [ NYITÓLAPOK ] [ DOKUMENTUMOK ] [ TAGSÁG ]
KERESÉS
a  racas.hu  lapjain
 
(jelen ablakba nyĂ­lik)
DOKUMENTUMOK

AlapszabĂĄly

Bejegyzési végzés

2011. Ă©vi beszĂĄmolĂłk

2014. Ă©vi beszĂĄmolĂłk


Minden tartalom
(C) R.A.C.A.S. (R)
2005-2023Szavazz rĂĄm @ AsztrolĂłgia, horoszkĂłp - AsztroMĂłkuslĂ©trehozva: 2007.JÓL.31.KE.; 23.32 CEST; Budapest.HU
(Kapcsok)


NyomtatĂĄshoz valĂł vĂĄltozat megnyitĂĄsa Ășj ablakban

A
Regio Astrologiae
CsillagtudomĂĄnyi EgyesĂŒlet
(Collegium Artis Siderum)
AlapszabĂĄlya

A Regio Astrologiae CsillagtudomĂĄnyi EgyesĂŒlet (a tovĂĄbbiakban röviden: EgyesĂŒlet) az egyesĂŒlĂ©si jogrĂłl szĂłlĂł 1989. Ă©vi II. tv., illetƑleg a Magyar KöztĂĄrsasĂĄg PolgĂĄri TörvĂ©nykönyvĂ©rƑl szĂłlĂł 1959. Ă©vi IV. törvĂ©ny 61. Ă©s következƑ §-ai alapjĂĄn hatĂĄrozatlan idƑre alakult jogi szemĂ©lyisĂ©gƱ szövetsĂ©g.

Az EgyesĂŒlet megalakĂ­tĂĄsĂĄt a Budapesten, 2005. augusztus 9-Ă©n 12:49:20 (CEST) idƑponttĂłl tartott AlakulĂł KözgyƱlĂ©s hatĂĄrozta el, mĂ­g az EgyesĂŒlet a FƑvĂĄrosi BĂ­rĂłsĂĄg levele alapjĂĄn törtĂ©nt mĂłdosĂ­tĂĄsokkal javĂ­tott AlapszabĂĄlyĂĄt Budapesten, 2005. szeptember 11-Ă©n a következƑ tartalommal fogadta el.

1. §
Az EgyesĂŒlet neve, szĂ©khelye Ă©s jogĂĄllĂĄsa

 (1) Az EgyesĂŒlet teljes neve:
Regio Astrologiae CsillagtudomĂĄnyi EgyesĂŒlet
A nĂ©v jelentĂ©se: az asztrolĂłgia kirĂĄlysĂĄga. Mindezzel szeretnĂ©nk kifejezni azt, hogy tiszteljĂŒk tudomĂĄnyunk hagyomĂĄnyait, illetve egy olyan korra utalunk vissza vele, amikor a csillagtudomĂĄny kĂ©t fƑ ĂĄga (asztrolĂłgia Ă©s asztronĂłmia) tudomĂĄnyos igĂ©nyessĂ©ggel mƱködve, mĂ©g bĂ©kĂ©sen, kĂ©z-a-kĂ©zben, egymĂĄst segĂ­tve haladtak.

 (2) Az EgyesĂŒlet szĂ©khelye Ă©s postacĂ­me: [1145] Budapest XIV. kerĂŒlet, Amerikai Ășt 91., II./2.

 (3) Az EgyesĂŒlet mƱködĂ©si terĂŒlete kiterjed a Magyar KöztĂĄrsasĂĄg egĂ©sz terĂŒletĂ©re, illetve a kĂ©sƑbbi tervek szerint majd kĂŒlföldre is.

 (4) Az EgyesĂŒlet jogi szemĂ©ly.

 (5) Az EgyesĂŒlet munkĂĄja sorĂĄn betartja a Magyar KöztĂĄrsasĂĄg AlkotmĂĄnyĂĄt, Ă©s a hazai, valamint a nemzetközi hatĂĄlyos törvĂ©nyeket.

 (6) Az EgyesĂŒlet politikai tevĂ©kenysĂ©get nem folytat, politikai irĂĄnyzatokat nem tĂĄmogat.

 (7) Az EgyesĂŒlet semmifĂ©le pĂĄrt, vagy egyĂ©b szervezet befolyĂĄsa, irĂĄnyĂ­tĂĄsa alatt nem ĂĄll.

 (8) Az EgyesĂŒlet pĂĄrtatlan, fĂŒggetlen ĂĄllĂĄspontĂș, minden vonatkozĂĄsban semleges.

2. §
Az EgyesĂŒlet cĂ©ljai, feladatai Ă©s tevĂ©kenysĂ©geinek köre

I. Az EgyesĂŒlet cĂ©ljai

 (1) Az asztrolĂłgiĂĄval Ă©s az asztronĂłmiĂĄval, valamint ezekkel kapcsolatos tĂ©mĂĄkkal (a tovĂĄbbiakban: csillagtudomĂĄnyokkal) foglalkozni kĂ­vĂĄnĂłk, az ezirĂĄnt Ă©rdeklƑdƑk, az  ilyen kĂ©pzĂ©s(ek)ben rĂ©sztvevƑk összefogĂĄsa, tanulmĂĄnyaik Ă©s eredmĂ©nyesebb munkĂĄjuk elƑsegĂ­tĂ©se. A csillagtudomĂĄny kĂ©t fƑ ĂĄgĂĄnak (asztronĂłmia Ă©s asztrolĂłgia) ismĂ©t egysĂ©gbe hozĂĄsa, egyĂŒttmƱködtetĂ©se.

 (2) CsillagtudomĂĄnyi iskola alapĂ­tĂĄsa, a kĂ©sƑbbiekben kiterjesztĂ©se alap, közĂ©p Ă©s felsƑfokĂș szintekre. Az iskola tananyagainak, tanfolyamainak Ă©s vĂ©gzettsĂ©get igazolĂł okiratainak akkreditĂĄlĂĄsa (OKJ-szĂĄm).

 (3) A gyermekek Ă©s szĂŒleik szĂĄmĂĄra egy bevezetƑ, alapozĂł jellegƱ asztrolĂłgiai tananyag lĂ©trehozĂĄsa, hogy legalĂĄbb alapfogalmuk legyen a felnövekvƑ gyermekeknek errƑl is, ami elƑsegĂ­ti az önismeretĂŒk fejlƑdĂ©sĂ©t, ezĂĄltal mĂĄsok, a mĂĄssĂĄg elfogadĂĄsĂĄt, Ă©s ezen keresztĂŒl a bĂ©kĂ©sebb, harmonikusabb egyĂŒttĂ©lĂ©st Ă©s egyĂŒttmƱködĂ©st a tĂĄrsadalom többi tagjĂĄval.

 (4) A csillagtudomĂĄnyi kĂ©pzettsĂ©g, felkĂ©szĂŒltsĂ©g elmĂ©leti Ă©s gyakorlati elmĂ©lyĂ­tĂ©se, tudomĂĄnyos szĂ­nvonalĂĄnak emelĂ©se. Ezen belĂŒl az asztrolĂłgus szakma tudomĂĄnyos presztĂ­zsĂ©nek visszaszerzĂ©se, tĂĄrsadalmi elismerĂ©sĂ©nek biztosĂ­tĂĄsa. A csillagtudomĂĄnynak, mint az asztrolĂłgia Ă©s az asztronĂłmia szintĂ©zisĂ©nek tudomĂĄnyos elismerĂ©sĂ©nek biztosĂ­tĂĄsa. SzĂŒksĂ©g szerint pĂ©ldĂĄul egy csillagtudomĂĄnyi etikai kĂłdex összeĂĄllĂ­tĂĄsa, hogy az EgyesĂŒlet szellemisĂ©gĂ©nek megfelelƑ erkölcsi normĂĄk Ă©s szabĂĄlyok mĂĄs szakterĂŒletekhez hasonlatosan rögzĂ­tve legyenek.

 (5) A csillagtudomĂĄnyokkal foglalkozĂłk Ă©rdekkĂ©pviseleti, hazai Ă©s nemzetközi kapcsolatokat elƑsegĂ­tƑ, azokat fenntartĂł, valamint a csillagtudĂłsok morĂĄlis Ă©s etikai mƱködĂ©sĂ©t ellenƑrzƑ szervekĂ©nt valĂł mƱködĂ©s.

 (6) NyilvĂĄnos csillagtudomĂĄnyi könyvtĂĄr lĂ©trehozĂĄsa, melynek gyƱjtƑköre a teljes magyar (hazai) Ă©s lehetƑsĂ©g szerint a kĂŒlföldi szakmai irodalmat, sajtĂłanyagokat Ă©s egyĂ©b kiadvĂĄnyokat, dokumentumokat tartalmazza.

 (7) A csillagtudomĂĄnyok Ă©s törtĂ©nelmeik terĂŒletĂ©n vĂ©gzett kutatĂłmunkĂĄk ösztönzĂ©se, tĂĄmogatĂĄsa, valamint a publicitĂĄs lehetƑsĂ©gĂ©nek biztosĂ­tĂĄsa.

 (8) CsillagtudomĂĄnyi szakterĂŒleten, illetve azzal kapcsolatos irodalom, sajtĂł Ă©s egyĂ©b kiadvĂĄnyok megjelentetĂ©se, kiadĂĄsa, ezekben publicitĂĄs biztosĂ­tĂĄsa a szakemberek szĂĄmĂĄra.

 (9) Idegen nyelvƱ szakirodalmak lehetƑsĂ©g szerinti elĂ©rhetƑvĂ© tĂ©tele magyar nyelven, hogy a magyar anyanyelvƱ csillagtudomĂĄnyi tĂĄrsadalom szĂĄmĂĄra is egyenlƑ esĂ©lye legyen az ismeretszerzĂ©sre a kĂŒlföldi kollegĂĄkhoz viszonyĂ­tva.

(10) Az elƑbbi pontban emlĂ­tett egyenlƑ esĂ©lyek elĂ©rĂ©se Ă©rdekĂ©ben szakmai nyelvtanfolyamok (latin, görög, arab, angol stb.) indĂ­tĂĄsa igĂ©ny, illetve lehetƑsĂ©g szerint.

(11) A csillagtudomĂĄnyokhoz kapcsolĂłdĂłan kĂŒlönbözƑ mechanikus, optikai, elektronikus, illetve egyĂ©b eszközök igĂ©ny Ă©s lehetƑsĂ©g szerinti tervezĂ©se, fejlesztĂ©se, kĂ©szĂ­tĂ©se, gyĂĄrtatĂĄsa.

(12) Az egyesĂŒleti tagsĂĄg, illetve mĂĄs, a csillagtudomĂĄny egy, vagy több ĂĄgĂĄval foglalkozĂł egyesĂŒletek, termĂ©szetes Ă©s nem termĂ©szetes szemĂ©lyek közötti jĂł Ă©s egyĂŒttmƱködƑ viszony kialakĂ­tĂĄsa, ĂĄpolĂĄsa Ă©s fenntartĂĄsa, közössĂ©gi Ă©let kialakĂ­tĂĄsa, ösztönzĂ©se.

II. Az EgyesĂŒlet feladatai

 (1) Az asztronĂłmusok Ă©s asztrolĂłgusok (a tovĂĄbbiakban: csillagtudĂłsok) tudomĂĄnyos tevĂ©kenysĂ©gĂ©nek összefogĂĄsa, segĂ­tĂ©se.

 (2) A csillagtudomĂĄnyi iskola, illetve kĂ©sƑbb iskolarendszer magas szĂ­nvonalĂș mƱködtetĂ©se.

 (3) AsztrolĂłgiai Ă©s asztronĂłmiai szakmai nyĂ­lt napok, elƑadĂĄsok megszervezĂ©se, bel- Ă©s kĂŒlföldi elƑadĂłk meghĂ­vĂĄsĂĄnak, illetve ilyen jellegƱ rendezvĂ©nyek szervezĂ©se, lebonyolĂ­tĂĄsa.

 (4) KapcsolattartĂĄs, egyĂŒttmƱködĂ©s Ă©s informĂĄciĂłcsere mĂĄs, a csillagtudomĂĄnyok tĂ©mĂĄival összefĂŒggƑ tevĂ©kenysĂ©get folytatĂł szervezetekkel.

 (5) KĂŒlföldi Ă©s belföldi szakirodalom, illetƑleg e tĂĄrgyban megjelent sajtĂł figyelĂ©se, könyvtĂĄri feldolgozĂĄsa, a kĂŒlföldi Ă©s belföldi tapasztalatok tudomĂĄnyos feldolgozĂĄsa Ă©s az eredmĂ©nyek publikĂĄlĂĄsa.

 (6) Az EgyesĂŒlet tevĂ©kenysĂ©gĂ©nek Ă©s ĂĄllĂĄsfoglalĂĄsainak megfelelƑ nyilvĂĄnossĂĄg biztosĂ­tĂĄsa. Az EgyesĂŒlet Ă©s a csillagtudomĂĄnyokat mƱvelƑk munkĂĄjĂĄnak elismertetĂ©se.

 (7) Az EgyesĂŒlet ragaszkodik ahhoz, hogy tagjai sorĂĄbĂłl bĂĄrki, aki asztrolĂłgiai elemzĂ©st kĂ©szĂ­t

 (a) Legyen felkĂ©szĂŒlt az asztrolĂłgia azon ĂĄgĂĄban, amelyikkel dolgozik.

 (b) KĂ©pes legyen mĂ©rlegelni az ĂŒgyfele szĂĄmĂĄra legmegfelelƑbb elemzĂ©si mĂłdot Ă©s nyelvezetet, Ă©s ennek megfelelƑen elkĂ©szĂ­teni az elemzĂ©st.

 (c) A tudomĂĄsĂĄra jutott szemĂ©lyes adatokat szigorĂș titokkĂ©nt kezelje, amennyiben errƑl az adott szemĂ©llyel hivatalosan mĂĄskĂ©nt meg nem ĂĄllapodik, azonban a hatĂĄlyos, adatvĂ©delemmel kapcsolatos jogi szabĂĄlyozĂĄsok betartĂĄsĂĄval a tovĂĄbbi adatokat Ă©s az elemzĂ©st bĂĄrhol Ă©s bĂĄrmikor felhasznĂĄlhatja, publikĂĄlhatja, oktatĂĄsi pĂ©ldakĂ©nt felhozhatja stb..

 (8) Az EgyesĂŒlet ragaszkodik ahhoz, hogy az EgyesĂŒlet praktizĂĄlĂł tagjai, tanulĂłi, oktatĂłi, vezetƑsĂ©ge, vezetƑi a hagyomĂĄnyos orvosi eskĂŒhöz hasonlĂł, a csillagtudomĂĄnyi Ă©s ĂĄltalĂĄnos etikĂĄnak megfelelƑ fogadalmat tegyenek.

III. Az EgyesĂŒlet tevĂ©kenysĂ©gi köre

 (1) Az EgyesĂŒlet tudomĂĄnyos tevĂ©kenysĂ©get Ă©s kutatĂĄst folytat annak Ă©rdekĂ©ben, hogy a csillagtudomĂĄny megbecsĂŒlĂ©se Ă©s elismerĂ©se hazai Ă©s nemzetközi szinten egyarĂĄnt megtörtĂ©njen.

 (2) A csillagtudomĂĄnyi iskola, tanfolyamok nyilvĂĄnos, szolgĂĄltatĂĄsszerƱen elĂ©rhetƑ mƱködtetĂ©se, az egyesĂŒleti Ă©s mĂĄs szakkörök segĂ­tĂ©se, mindezek rĂ©szĂ©re tantervek összeĂĄllĂ­tĂĄsa, tananyagok Ă©s egyĂ©b segĂ©deszközök kĂ©szĂ­tĂ©se, az oktatĂłi munka tĂĄmogatĂĄsa.

 (3) Az EgyesĂŒlet szolgĂĄltatĂĄsaibĂłl a tagjain kĂ­vĂŒl mĂĄs is rĂ©szesĂŒlhet. Az EgyesĂŒlet tagjai az adott szolgĂĄltatĂĄs esetĂ©n meghatĂĄrozott kedvezmĂ©nyben rĂ©szesĂŒlnek.

 (4) Az EgyesĂŒlet a gazdĂĄlkodĂĄsa sorĂĄn elĂ©rt eredmĂ©nyt nem osztja fel, hanem a jelen AlapszabĂĄlyban meghatĂĄrozott feladatok Ă©s cĂ©lok elĂ©rĂ©sĂ©re fordĂ­tja.

 (5) Az EgyesĂŒlet befektetĂ©si tevĂ©kenysĂ©get nem folytat.

 (6) Az EgyesĂŒlet köteles a hozzĂĄ fordulĂłk etikai, morĂĄlis, illetve szakmai panaszait titoktartĂĄssal kezelni, a tagjainak szakmai munkĂĄjĂĄval szembeni kifogĂĄst kivizsgĂĄlni Ă©s lehetƑsĂ©g szerint orvosolni.

 (7) Az EgyesĂŒlet tĂĄmogatja a nemzetközi csillagtudomĂĄnyi szervezeteket Ă©s azok törekvĂ©seit, illetve velĂŒk egyĂŒtt kĂ­vĂĄn mƱködni, amennyiben azok nincsenek ellentĂ©tben az 1. § (5), (6), (7) Ă©s (8) bekezdĂ©seiben foglaltakkal.

 (8) Az EgyesĂŒlet mƱködĂ©sĂ©nek, szolgĂĄltatĂĄsainak, beszĂĄmolĂłinak Ă©s szakmai munkĂĄjĂĄnak nyilvĂĄnossĂĄgĂĄt a szĂłrĂłlapokon, szakfolyĂłiratokban, egyĂ©b sajtĂłtermĂ©kekben Ă©s kiadvĂĄnyokban, valamint az Interneten valĂł közzĂ©tĂ©tel ĂștjĂĄn biztosĂ­tja.

3. §
Az egyesĂŒlet tagjai

I. A tagsågi jogviszony keletkezése

 (1) Az EgyesĂŒlet tagja lehet az a magyar, vagy kĂŒlföldi termĂ©szetes szemĂ©ly, vagy szervezet, aki az aktuĂĄlis AlapszabĂĄlyban foglalt egyesĂŒleti cĂ©lokat elfogadja Ă©s tagfelvĂ©teli kĂ©relmĂ©t az ElnöksĂ©ghez eljuttatja. A felvĂ©telt kĂ©rƑnek az Ă­rĂĄsbeli kĂ©relmĂ©hez mellĂ©kelve nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozĂłan, hogy az EgyesĂŒlet alapĂ­tĂł okiratĂĄt ismeri Ă©s az EgyesĂŒlet AlapszabĂĄlyĂĄt, cĂ©ljait, szellemisĂ©gĂ©t, Ă©rtĂ©krendjĂ©t Ă©s kialakult szokĂĄsait, valamint az EgyesĂŒlet szerveinek döntĂ©seit magĂĄra nĂ©zve kötelezƑnek fogadja el, Ă©s tevĂ©kenysĂ©gĂ©vel segĂ­ti, tĂĄmogatja az EgyesĂŒlet munkĂĄjĂĄt.

 (2) A tag felvĂ©tele a belĂ©pĂ©si nyilatkozat alĂĄĂ­rĂĄsĂĄval, Ă©s az ElnöksĂ©ghez valĂł eljuttatĂĄsĂĄval automatikusan megtörtĂ©nik.

 (3) Az EgyesĂŒlet ElnöksĂ©ge a belĂ©pĂ©si kĂ©relmet visszautasĂ­thatja, de csak abban az esetben, ha a belĂ©pni kĂ­vĂĄnĂł tagnak a tagkĂ©nt valĂł elismerĂ©se jogszabĂĄlyba, vagy az AlapszabĂĄly rendelkezĂ©seibe ĂŒtközik, avagy a szemĂ©ly olyan tevĂ©kenysĂ©get folytat, vagy olyan magatartĂĄst tanĂșsĂ­t, vagy tanĂșsĂ­tott, amely az EgyesĂŒlet cĂ©lkitƱzĂ©seivel ellentĂ©tben ĂĄll, illetƑleg amennyiben az EgyesĂŒlet Ă©rdekeit, jĂł hĂ­rĂ©t, cĂ©ljainak megvalĂłsĂ­tĂĄsĂĄt veszĂ©lyezteti, vagy veszĂ©lyeztetnĂ©.

 (4) Az EgyesĂŒlet ElnöksĂ©ge a rendelkezĂ©sĂ©re ĂĄllĂł adatok alapjĂĄn köteles az egyesĂŒlet minden tagjĂĄrĂłl naprakĂ©sz nyilvĂĄntartĂĄst vezetni.

 (5) Az ElnöksĂ©g egyszerƱ többsĂ©gi döntĂ©ssel hozott hatĂĄrozattal tiszteletbeli tagnak kĂ©rhet fel olyan termĂ©szetes szemĂ©lyeket, akiket arra Ă©rdemesnek tart. A tiszteletbeli tagsĂĄg annak a jelölt ĂĄltali Ă­rĂĄsbeli elfogadĂĄsĂĄval jön lĂ©tre. A tiszteletbeli tagsĂĄg az EgyesĂŒletben tagsĂĄgi jogokat Ă©s kötelezettsĂ©geket nem keletkeztet azzal a kivĂ©tellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a KözgyƱlĂ©sen rĂ©szt venni, felszĂłlalni, vĂ©lemĂ©nyĂ©t az adott kĂ©rdĂ©ssel összefĂŒggĂ©sben kinyilvĂĄnĂ­tani Ă©s javaslatot tenni, valamint egyben köteles az AlapszabĂĄly rendelkezĂ©seit betartani Ă©s az EgyesĂŒlet Ă©rdekeivel összhangban tevĂ©kenykedni.

 (6) Az EgyesĂŒlet ElnöksĂ©ge egyszerƱ többsĂ©gi döntĂ©ssel hozott hatĂĄrozattal az EgyesĂŒlet pĂĄrtolĂł tagjaikĂ©nt tarthatja nyilvĂĄn azokat a termĂ©szetes, vagy jogi szemĂ©lyeket, akik ugyan az EgyesĂŒletnek nem rendes tagjai, de munkĂĄjukkal, anyagi vagy egyĂ©b tĂĄmogatĂĄsukkal elƑsegĂ­tik az EgyesĂŒlet tevĂ©kenysĂ©gĂ©t. A pĂĄrtolĂł tagsĂĄg az EgyesĂŒletben tagsĂĄgi jogokat Ă©s kötelezettsĂ©geket nem keletkeztet azzal a kivĂ©tellel, hogy a pĂĄrtolĂł tag is jogosult a KözgyƱlĂ©sen rĂ©szt venni, felszĂłlalni, vĂ©lemĂ©nyĂ©t az adott kĂ©rdĂ©ssel összefĂŒggĂ©sben kinyilvĂĄnĂ­tani Ă©s javaslatot tenni. KötelessĂ©ge tovĂĄbbĂĄ az önkĂ©nt vĂĄllalt kötelezettsĂ©gek teljesĂ­tĂ©se, valamint köteles az AlapszabĂĄly rendelkezĂ©seit betartani Ă©s az EgyesĂŒlet Ă©rdekeivel összhangban tevĂ©kenykedni.

 (7) A jelen AlapszabĂĄlyban a tovĂĄbbiakban mindazon rendelkezĂ©seknĂ©l, ahol a "tag" kifejezĂ©s szerepel, csupĂĄn az EgyesĂŒlet rendes tagjait kell Ă©rteni, a tiszteletbeli Ă©s a pĂĄrtolĂł tagokra vonatkozĂł eltĂ©rƑ rendelkezĂ©sek mindig pontosan tartalmazzĂĄk a "tiszteletbeli tag", illetve a "pĂĄrtolĂł tag" kifejezĂ©st.

 (8) Az EgyesĂŒlet alapĂ­tĂł tagjai mindazok a szemĂ©lyek, akik az alakulĂł KözgyƱlĂ©sen az EgyesĂŒlet megalapĂ­tĂĄsĂĄban rĂ©szt vettek, jelen AlapszabĂĄlyt elfogadtĂĄk, Ă©s az AlakulĂł KözgyƱlĂ©s JegyzƑkönyvĂ©nek JelenlĂ©ti ÍvĂ©t az egyĂ©rtelmƱ azonosĂ­tĂĄsra alkalmas adataik mellett alĂĄĂ­rĂĄsukkal ellĂĄttĂĄk.

II. A tagsågi viszony megszƱnése

 (1) KilĂ©pĂ©ssel szƱnik meg a tagsĂĄgi viszony, ha a tag ezen szĂĄndĂ©kĂĄt Ă­rĂĄsbeli nyilatkozatĂĄval az ElnöksĂ©g felĂ© bejelenti. Amennyiben a tag az EgyesĂŒlet ElnöksĂ©gĂ©hez intĂ©zett nyilatkozatĂĄval bejelenti az EgyesĂŒletbƑl valĂł kilĂ©pĂ©sĂ©t, a tag tagsĂĄgi viszonya a kĂ©relem ElnöksĂ©ghez valĂł beĂ©rkezĂ©sĂ©nek napjĂĄn megszƱnik. A szĂĄndĂ©k az Interneten, a http://tagnyil.racas.hu oldalon is kinyilvĂĄnĂ­thatĂł, ami egyenĂ©rtĂ©kƱ a hagyomĂĄnyos Ă­rĂĄsbeli nyilatkozattal Ă©s Ă­gy egymagĂĄban is elegendƑ. A kilĂ©pni szĂĄndĂ©kozĂł tag a nyilatkozatĂĄval egyben lemond esetleges EgyesĂŒleti tisztsĂ©gĂ©rƑl is.

 (2) A tagsĂĄgi jogviszony megszƱnik a termĂ©szetes szemĂ©ly tag halĂĄla, illetve a nem termĂ©szetes szemĂ©ly jogutĂłd nĂ©lkĂŒli megszƱnĂ©se esetĂ©n.

 (3) A tagdĂ­jfizetĂ©si kötelezettsĂ©g elmulasztĂĄsa esetĂ©n törlĂ©ssel szƱnik meg a tagsĂĄgi viszony, amennyiben a tagdĂ­jat az ElnöksĂ©g ĂĄltal megszabott mĂłdon Ă©s hatĂĄrideig nem fizeti be. Évközbeni csatlakozĂĄs esetĂ©n a tagdĂ­j befizetĂ©sĂ©nek hatĂĄrideje a belĂ©pĂ©si nyilatkozat benyĂșjtĂĄsĂĄtĂłl szĂĄmĂ­tott 15 nap.

 (4) KizĂĄrĂĄssal szƱnik meg a tagsĂĄgi viszony az ElnöksĂ©g kizĂĄrĂł hatĂĄrozata alapjĂĄn, ha a tag az egyesĂŒleti tagsĂĄgbĂłl eredƑ kötelezettsĂ©gĂ©t ismĂ©telten vagy sĂșlyosan megszegi, illetƑleg, ha az EgyesĂŒlet cĂ©ljĂĄval, szellemisĂ©gĂ©vel vagy az AlapszabĂĄllyal össze nem egyeztethetƑ magatartĂĄst tanĂșsĂ­t, vagy egyĂ©b ilyen jellegƱ tevĂ©kenysĂ©get folytat, valamint az EgyesĂŒlet cĂ©ljainak megvalĂłsulĂĄsĂĄt akadĂĄlyozza, vagy veszĂ©lyezteti.

 (5) A tiszteletbeli tagi cĂ­met az ElnöksĂ©g minƑsĂ­tett többsĂ©gi hatĂĄrozattal, a jelenlĂ©vƑ, szavazati joggal rendelkezƑ tagok legalĂĄbb hĂĄromnegyedes szavazat-többsĂ©gĂ©vel jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az EgyesĂŒlet cĂ©ljĂĄval, szellemisĂ©gĂ©vel, Ă©rtĂ©krendjĂ©vel vagy az AlapszabĂĄllyal össze nem egyeztethetƑ magatartĂĄst tanĂșsĂ­t, vagy egyĂ©b ilyen jellegƱ tevĂ©kenysĂ©get folytat, valamint az EgyesĂŒlet cĂ©ljainak megvalĂłsulĂĄsĂĄt akadĂĄlyozza, vagy veszĂ©lyezteti.

 (6) A pĂĄrtolĂł tagi cĂ­met az ElnöksĂ©g minƑsĂ­tett többsĂ©gi hatĂĄrozattal, a jelenlĂ©vƑ, szavazati joggal rendelkezƑ tagok legalĂĄbb hĂĄromnegyedes szavazat-többsĂ©gĂ©vel jogosult megvonni abban az esetben, ha a pĂĄrtolĂł tag az EgyesĂŒletet tĂĄmogatĂł, pĂĄrtolĂł magatartĂĄsĂĄt, tevĂ©kenysĂ©gĂ©t megszĂŒnteti, illetve az EgyesĂŒlet cĂ©ljainak megvalĂłsulĂĄsĂĄt akadĂĄlyozza, vagy veszĂ©lyezteti.

 (7) Jelen paragrafus (4), (5) Ă©s (6) bekezdĂ©seiben megjelölt eljĂĄrĂĄsokban csak azt követƑen hozhatĂł meg a kizĂĄrĂĄsrĂłl, illetve a tiszteletbeli tagi, vagy pĂĄrtolĂł tagi cĂ­m megvonĂĄsĂĄrĂłl szĂłlĂł hatĂĄrozat, hogy a hatĂĄrozattal Ă©rintett termĂ©szetes szemĂ©ly, vagy nem termĂ©szetes szemĂ©ly törvĂ©nyesen felhatalmazott kĂ©pviselƑje rĂ©szĂ©re lehetƑsĂ©get biztosĂ­tottak vĂ©dekezĂ©sĂ©nek elƑterjesztĂ©sĂ©re Ă©s az igazolt enyhĂ­tƑ vagy mentƑ körĂŒlmĂ©nyek ismertetĂ©sĂ©re, Ă©s az Ă©rintett tag vagy nem Ă©lt e lehetƑsĂ©ggel, vagy a felhozott vĂ©dekezĂ©s nem elfogadhatĂł.

 (8) Az összes tagsĂĄg megszƱnik az EgyesĂŒlet megszƱnĂ©sĂ©vel.

 (9) A tagdĂ­j nem igĂ©nyelhetƑ vissza.

4. §
A tagok jogai és kötelezettségei

I. Az EgyesĂŒlet tagjainak jogai

 (1) RĂ©szt vehetnek az EgyesĂŒlet munkĂĄjĂĄban Ă©s annak rendezvĂ©nyein, kezdemĂ©nyezhetik egyes kĂ©rdĂ©sek megvitatĂĄsĂĄt, Ă©szrevĂ©teleikkel segĂ­theti az EgyesĂŒlet munkĂĄjĂĄt, Ă©s meghatĂĄrozott kedvezmĂ©nnyel igĂ©nybe vehetik az EgyesĂŒlet szolgĂĄltatĂĄsait.

 (2) A termĂ©szetes szemĂ©ly tagok szemĂ©lyesen, a nem termĂ©szetes szemĂ©ly tagok kĂ©pviselƑjĂŒk ĂștjĂĄn a KözgyƱlĂ©sen a többi taggal egyenlƑ szavazati joggal rĂ©szt vehetnek, felszĂłlalhatnak, vĂ©lemĂ©nyĂŒket kifejthetik, hatĂĄrozati javaslatot tehetnek Ă©s szavazhatnak.

 (3) A termĂ©szetes szemĂ©ly tagok vĂĄlaszthatnak Ă©s vĂĄlaszthatĂłk, a nem termĂ©szetes szemĂ©ly tagok pedig törvĂ©nyes kĂ©pviselƑik ĂștjĂĄn vĂĄlaszthatjĂĄk meg az EgyesĂŒlet vezetƑ tisztsĂ©gviselƑit.

II. Az EgyesĂŒlet tagjainak kötelessĂ©gei

 (1) Az EgyesĂŒlet AlapszabĂĄlyĂĄt Ă©s belsƑ szabĂĄlyzatait valamint az EgyesĂŒlet szervei ĂĄltal hozott hatĂĄrozatokat megtartani, az EgyesĂŒlet cĂ©ljĂĄt Ă©s szellemisĂ©gĂ©t, Ă©rtĂ©krendjĂ©t tiszteletben tartani, tevĂ©kenysĂ©gĂŒkkel, munkĂĄjukkal az EgyesĂŒlet cĂ©lkitƱzĂ©seinek megvalĂłsulĂĄsĂĄt tĂĄmogatni Ă©s elƑsegĂ­teni.

 (2) Az EgyesĂŒlet KözgyƱlĂ©sĂ©nek a tagokra nĂ©zve kötelezƑ hatĂĄrozatai szerint eljĂĄrni.

 (3) Az EgyesĂŒlet tagja a tagsĂĄgi jogviszony folyamatossĂĄgĂĄnak Ă©rdekĂ©ben köteles bĂĄrmely, az EgyesĂŒletben nyilvĂĄntartott adatĂĄnak mĂłdosulĂĄsĂĄt az ElnöksĂ©g szĂĄmĂĄra bejelenteni. Ez vonatkozik a tiszteletbeli Ă©s a pĂĄrtolĂł tagokra is.

 (3) A tagdĂ­jat a KözgyƱlĂ©s ĂĄltal Ă©vente meghatĂĄrozott mĂ©rtĂ©kben, mĂłdon Ă©s hatĂĄridƑben megfizetni.

 (4) ÉletvitelĂŒk Ă©s mindennapi tevĂ©kenysĂ©gĂŒk sorĂĄn az EgyesĂŒlet jĂł hĂ­rnevĂ©t vĂ©deni Ă©s pĂ©ldamutatĂł magatartĂĄssal eljĂĄrni.

III. Tovåbbi rendelkezések

 (1) Amennyiben a jelen AlapszabĂĄly eltĂ©rƑen nem rendelkezik, az EgyesĂŒlet valamennyi tagja egyenlƑ jogokkal Ă©s kötelezettsĂ©gekkel rendelkezik.

 (2) A tiszteletbeli Ă©s a pĂĄrtolĂł tagok jogai Ă©s kötelessĂ©gei a 3. § I./(5) Ă©s (6) bekezdĂ©sekben szabĂĄlyozott mĂłdon alakulnak.

 (3) A nem termĂ©szetes szemĂ©ly tag törvĂ©nyes kĂ©pviselƑje ĂștjĂĄn gyakorolhatja Ă©s teljesĂ­theti jogait Ă©s kötelezettsĂ©geit. A termĂ©szetes szemĂ©ly tag jogait csak szemĂ©lyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti kĂ©pviseletnek nincs helye.

5. §
Az EgyesĂŒlet szervezete

 (1) Az EgyesĂŒlet legfƑbb szerve a KözgyƱlĂ©s, amely a tagok összessĂ©ge. Az EgyesĂŒlet ĂŒgyintĂ©zƑ Ă©s kĂ©pviseleti teendƑit, illetve a napi ĂŒgyviteli feladatokat az EgyesĂŒlet ĂŒgyintĂ©zƑ kĂ©pviselƑ szerve, az ElnöksĂ©g irĂĄnyĂ­tja Ă©s lĂĄtja el. Az EgyesĂŒlet vezetƑ tisztsĂ©gviselƑi: az Elnök Ă©s az elnöksĂ©gi tagok, valamint a FelĂŒgyelƑ BizottsĂĄg elnöke Ă©s tagjai.

 (2) Az EgyesĂŒlet ĂŒgyintĂ©zƑ szervĂ©nek tagja, illetƑleg az EgyesĂŒlet kĂ©pviselƑje olyan termĂ©szetes szemĂ©ly lehet, aki az EgyesĂŒlet rendes tagja, valamint magyar ĂĄllampolgĂĄr, vagy MagyarorszĂĄgon letelepedett, illetƑleg magyarorszĂĄgi tartĂłzkodĂĄsi engedĂ©llyel rendelkezƑ nem magyar ĂĄllampolgĂĄr lehet, aki nem ĂĄll a közĂŒgyek gyakorlĂĄsĂĄtĂłl valĂł eltiltĂĄs hatĂĄlya alatt.

6. §
A KözgyƱlés

 (1) Az EgyesĂŒlet legfƑbb szerve a KözgyƱlĂ©s, amely a tagok összessĂ©gĂ©bƑl ĂĄll. A KözgyƱlĂ©st Ă©vente legalĂĄbb egy alkalommal össze kell hĂ­vni. Az Elnök az ElnöksĂ©g egyszerƱ szĂłtöbbsĂ©ggel hozott hatĂĄrozata alapjĂĄn a KözgyƱlĂ©st egyĂ©b alkalmakkor is jogosult összehĂ­vni, tovĂĄbbĂĄ köteles azt összehĂ­vni, ha a tagok legalĂĄbb 1/3-a Ă­rĂĄsban kĂ©ri.

 (2) A KözgyƱlĂ©s döntĂ©sei nem ĂĄllhatnak ellentĂ©tben az alapszabĂĄllyal Ă©s a hatĂĄlyos jogszabĂĄlyokkal; Ă©s e döntĂ©sek a tagokra Ă©s az EgyesĂŒlet szerveire kötelezƑ erƑvel bĂ­rnak.

 (3) A KözgyƱlĂ©s hatĂĄskörĂ©be tartozik

 (a) Az AlapszabĂĄly megĂĄllapĂ­tĂĄsa, mĂłdosĂ­tĂĄsa.

 (b) A tagdĂ­j mĂ©rtĂ©kĂ©nek, valamint megfizetĂ©si mĂłdjĂĄnak Ă©s hatĂĄridejĂ©nek meghatĂĄrozĂĄsa. A tagdĂ­j vissza nem igĂ©nyelhetƑ.

 (c) Az Ă©ves költsĂ©gvetĂ©s meghatĂĄrozĂĄsa.

 (d) Az Elnök Ă©ves beszĂĄmolĂłjĂĄnak elfogadĂĄsa.

 (e) Az EgyesĂŒlet mĂĄs egyesĂŒlettel törtĂ©nƑ egyesĂŒlĂ©sĂ©nek, avagy feloszlĂĄsĂĄnak kimondĂĄsa.

 (f) Az Elnök, az ElnöksĂ©g tagjainak, valamint az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg elnökĂ©nek Ă©s tagjainak (vagyis az EgyesĂŒlet tisztviselƑinek) megvĂĄlasztĂĄsa.

 (g) Az Elnök, az ElnöksĂ©g tagjainak, valamint az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg elnökĂ©nek Ă©s tagjainak (vagyis az EgyesĂŒlet tisztviselƑinek) visszahĂ­vĂĄsa.
Ez csak abban az esetben fordulhat elƑ, ha a visszahĂ­vni kĂ­vĂĄnt tisztsĂ©gviselƑ bizonyĂ­thatĂłan, akarattal Ă©s/vagy folyamatosan megszegi a tagsĂĄgĂĄnak Ă©s/vagy az ĂĄltala viselt tisztsĂ©g tĂ©nyĂ©bƑl fakadĂł kötelessĂ©geket, illetve az EgyesĂŒlet cĂ©ljaival, szellemisĂ©gĂ©vel, vagy AlapszabĂĄlyĂĄval össze nem egyeztethetƑ magatartĂĄst tanĂșsĂ­t.

 (h) DöntĂ©s mindazon ĂŒgyekben, amelyeket az AlapszabĂĄly a KözgyƱlĂ©s hatĂĄskörĂ©be utal.

 (4) A KözgyƱlĂ©st az Elnök hĂ­vja össze valamennyi regisztrĂĄlt tag elƑzetes Ă­rĂĄsbeli Ă©rtesĂ­tĂ©sĂ©vel. A meghĂ­vĂłt a tagoknak a tervezett idƑpontot megelƑzƑen legalĂĄbb nyolc naptĂĄri nappal meg kell kĂŒldeni, ami törtĂ©nhet elektronikus Ășton (email) is. A meghĂ­vĂł Ă©s a KözgyƱlĂ©s egyarĂĄnt nyilvĂĄnos.

 (5) A KözgyƱlĂ©s akkor hatĂĄrozatkĂ©pes, ha a szavazĂĄsra jogosult tagok legalĂĄbb 50 %-a + egy fƑ jelen van. A hatĂĄrozatkĂ©ptelensĂ©g miatt megismĂ©telt KözgyƱlĂ©s az eredeti meghĂ­vĂłban rögzĂ­tett napirendi pontok tekintetĂ©ben a jelenlĂ©vƑk szĂĄmĂĄtĂłl fĂŒggetlenĂŒl hatĂĄrozatkĂ©pes. A KözgyƱlĂ©s hatĂĄrozatkĂ©pes marad akkor is, ha idƑközben egyes jelenlevƑk tĂĄvoznak.

 (6) A KözgyƱlĂ©sre szĂłlĂł meghĂ­vĂłnak a következƑket kell tartalmaznia:

 (a) A KözgyƱlĂ©s helyszĂ­nĂ©nek Ă©s kezdĂ©si idƑpontjĂĄnak pontos megjelölĂ©se.

 (b) A KözgyƱlĂ©s napirendi pontjai.

 (c) A hatĂĄrozatkĂ©ptelensĂ©g esetĂ©n megtartandĂł esetleges megismĂ©telt KözgyƱlĂ©s helyĂ©nek Ă©s kezdĂ©si idƑpontjĂĄnak pontos megjelölĂ©se.

 (d) TĂĄjĂ©koztatĂĄs, hogy a hatĂĄrozatkĂ©ptelensĂ©g miatt megismĂ©telt KözgyƱlĂ©s a jelenlevƑk lĂ©tszĂĄmĂĄtĂłl fĂŒggetlenĂŒl hatĂĄrozatkĂ©pes lesz.

 (7) A KözgyƱlĂ©s hatĂĄskörĂ©be tartozĂł ĂŒgyekben hatĂĄrozatait a jelenlĂ©vƑ, szavazati joggal rendelkezƑ tagok nyĂ­lt szavazĂĄssal, egyszerƱ szĂłtöbbsĂ©gĂ©vel hozza, a következƑ kivĂ©telekkel:

 (a) A KözgyƱlĂ©s a szemĂ©lyi döntĂ©sek tekintetĂ©ben a hatĂĄrozatait mindig titkos szavazĂĄssal hozza.

 (b) Jelen paragrafus (3) bekezdĂ©s a), e), Ă©s g) pontjai esetĂ©n a jelenlĂ©vƑ, szavazati joggal rendelkezƑ tagok minƑsĂ­tett többsĂ©gĂ©nek (legalĂĄbb hĂĄrom-negyedĂ©nek) igenlƑ szavazata szĂŒksĂ©ges.

 (c) Jelen paragrafus (3) bekezdĂ©s f) pontja esetĂ©n egyszerƱ szĂłtöbbsĂ©ggel törtĂ©nik a vĂĄlasztĂĄs.

 (d) TagkizĂĄrĂĄsra vonatkozĂł döntĂ©s meghozatalakor a kizĂĄrni szĂĄndĂ©kozott tag a szavazati jogĂĄt nem gyakorolhatja.

 (8) A KözgyƱlĂ©s az Ă©ves beszĂĄmolĂłrĂłl szĂłlĂł hatĂĄrozatĂĄt az ĂĄltalĂĄnos szabĂĄlyok szerint, azaz a jelenlĂ©vƑ, szavazati joggal rendelkezƑ tagok egyszerƱ szĂłtöbbsĂ©gĂ©vel hozza.

 (9) A levezetƑ elnök szemĂ©lye megegyezik az adott idƑpontban az EgyesĂŒlet Elnöki tisztsĂ©gĂ©t betöltƑ szemĂ©llyel, kivĂ©ve, ha Ƒ valamiĂ©rt akadĂĄlyoztatva van. Ez esetben egy alelnök, vagy bĂĄrmely elnöksĂ©gi tag lehet a levezetƑ elnök. ErrƑl a KözgyƱlĂ©s az ĂŒlĂ©s megkezdĂ©sekor a jelenlĂ©vƑ, szavazati joggal rendelkezƑ tagok egyszerƱ szĂłtöbbsĂ©gĂ©vel hatĂĄroz.

(10) SzavazategyenlƑsĂ©g esetĂ©n nyĂ­lt Ă©s titkos szavazĂĄs esetĂ©n egyarĂĄnt a hatĂĄrozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni, Ă©s a szavazĂĄst meg kell ismĂ©telni mindaddig, amĂ­g hatĂĄrozatkĂ©pes döntĂ©s nem szĂŒletik.

(11) A KözgyƱlĂ©srƑl jegyzƑkönyvet kell felvenni, amelynek hitelesĂ­tĂ©sĂ©re az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg kĂ©t, erre felkĂ©rt tagja jogosult.

(12) Amennyiben az EgyesĂŒlet KözgyƱlĂ©sĂ©n bĂĄrmely tag olyan indĂ­tvĂĄnyt terjeszt elƑ, amelyet a KözgyƱlĂ©s elutasĂ­t, a tag jogosult kĂ©rni, hogy az elutasĂ­tott indĂ­tvĂĄnyĂĄt a KözgyƱlĂ©s jegyzƑkönyvĂ©ben szĂł szerint tĂŒntessĂ©k fel.

(13) Az EgyesĂŒlet KözgyƱlĂ©sĂ©rƑl kĂ©szĂŒlt jegyzƑkönyvet az ElnöksĂ©g Ƒrzi Ă©s biztosĂ­tja a tagok szĂĄmĂĄra a betekintĂ©st a 7.§ (18) bekezdĂ©sĂ©ben szabĂĄlyozott mĂłdon.

7. §
Az EgyesĂŒlet ElnöksĂ©ge

 (1) Az EgyesĂŒlet vezetƑ szerve az ElnöksĂ©g, amelynek tagjait a KözgyƱlĂ©s egyszerƱ szĂłtöbbsĂ©ggel, titkos szavazĂĄssal vĂĄlasztja.

 (2) Az ElnöksĂ©g tagjait a KözgyƱlĂ©s titkos szavazĂĄssal funkciĂł szerint öt Ă©ves idƑtartamra vĂĄlasztja. Az elnöksĂ©gi tisztsĂ©gviselƑk ĂșjravĂĄlaszthatĂłk.

 (3) Az ElnöksĂ©g szĂŒksĂ©g szerint, de Ă©vente legalĂĄbb egy alkalommal tart ĂŒlĂ©st. Az ElnöksĂ©g ĂŒlĂ©se hatĂĄrozatkĂ©pes, ha azon az elnökkel egyĂŒtt az elnöksĂ©gi tagok több mint fele jelen van, kivĂ©ve, ha az elnök komoly akadĂĄlyoztatĂĄs miatt kĂ©ptelen a rĂ©sztvĂ©telre.

 (4) Az ElnöksĂ©g hatĂĄrozatait nyĂ­lt szavazĂĄssal, szĂłtöbbsĂ©ggel hozza meg. SzavazategyenlƑsĂ©g esetĂ©n a szavazĂĄst mindaddig ismĂ©telni kell, amĂ­g nem jön lĂ©tre szĂłtöbbsĂ©gi eredmĂ©ny.

 (5) Az elnöksĂ©gi ĂŒlĂ©st az Elnök hĂ­vja össze valamennyi elnöksĂ©gi tag elƑzetes Ă­rĂĄsbeli Ă©rtesĂ­tĂ©sĂ©vel. A meghĂ­vĂłt az elnöksĂ©gi tagoknak a tervezett idƑpontot megelƑzƑen legalĂĄbb nyolc naptĂĄri nappal meg kell kĂŒldeni, az ĂŒlĂ©s helyĂ©nek, idƑpontjĂĄnak Ă©s napirendi pontjainak pontos megjelölĂ©sĂ©vel. Az ElnöksĂ©g ĂŒgyrendjĂ©t egyebekben maga ĂĄllapĂ­tja meg. Az Ă©rtesĂ­tĂ©s törtĂ©nhet elektronikus Ășton is (email).

 (6) Az ElnöksĂ©g hatĂĄskörĂ©be tartozik

 (a) Az EgyesĂŒlet KözgyƱlĂ©se ĂĄltal hozott hatĂĄrozatok vĂ©grehajtĂĄsa, valamint az EgyesĂŒlet ĂŒgyintĂ©zĂ©sĂ©vel Ă©s kĂ©pviseletĂ©vel kapcsolatos feladatok ellĂĄtĂĄsa.

 (b) Az ĂŒgyrend elfogadĂĄsa.

 (c) Az etikai szabĂĄlyok elfogadĂĄsa.

 (d) Az Elnök utasĂ­tĂĄsa a KözgyƱlĂ©s összehĂ­vĂĄsĂĄra.

 (e) Az EgyesĂŒlet mƱködĂ©sĂ©vel kapcsolatban keletkezett iratokba, az Ă©ves elnöki beszĂĄmolĂłkba, valamint a korĂĄbbi KözgyƱlĂ©si hatĂĄrozatokba valĂł betekintĂ©s biztosĂ­tĂĄsa az Ă©rdeklƑdƑ tagok rĂ©szĂ©re.

 (f) DöntĂ©s minden olyan egyĂ©b kĂ©rdĂ©sben, amely nem tartozik a KözgyƱlĂ©s kizĂĄrĂłlagos hatĂĄskörĂ©be.

 (7) A KözgyƱlĂ©s ĂĄltali visszahĂ­vĂĄs (6.§/(3)/(g)) esetĂ©n tĂșl megszƱnhet az elnöksĂ©gi tagsĂĄg a tag egyesĂŒleti tagsĂĄgĂĄnak megszƱnĂ©sĂ©vel, vagy a tag lemondĂĄsĂĄval, vagy a tag halĂĄlĂĄval is, amely esetekben a KözgyƱlĂ©s Ășj elnöksĂ©gi tagot vĂĄlaszt. Az idƑközben vĂĄlasztott Ășj elnöksĂ©gi tag megbĂ­zatĂĄsa a mĂĄr hivatalban lĂ©vƑ elnöksĂ©gi tagok mandĂĄtumĂĄval megegyezƑ idƑpontig szĂłl.

 (8) Az EgyesĂŒlet ElnöksĂ©ge az EgyesĂŒlet vĂ©grehajtĂł Ă©s kĂ©pviselƑ szerve, amely tevĂ©kenysĂ©gĂ©t az EgyesĂŒlet AlapszabĂĄlyĂĄnak, a KözgyƱlĂ©s hatĂĄrozatainak Ă©s a hatĂĄlyos jogszabĂĄlyoknak a figyelembevĂ©telĂ©vel köteles folytatni.

 (9) Az EgyesĂŒlet ElnöksĂ©ge a következƑ szemĂ©lyekbƑl ĂĄll:

 (a) Elnök (egy szemĂ©ly)

 (b) Alelnök (egy szemĂ©ly)

 (c) ElnöksĂ©gi tagok (hĂĄrom szemĂ©ly)

(10) Az ElnöksĂ©g tagjai tĂĄrsadalmi megbĂ­zĂĄsban vĂ©gzik munkĂĄjukat, az EgyesĂŒlet a rĂ©szĂŒkre ezĂ©rt kĂŒlön bĂ©rt, vagy dĂ­jazĂĄst nem fizet.

(11) Az Elnökség jogosult minden, a KözgyƱlés åltal råbízott intézkedést megtenni, valamint jogosult

 (a) Az Ă©vi, KözgyƱlĂ©s ĂĄltal jĂłvĂĄhagyott költsĂ©gvetĂ©s keretĂ©n belĂŒl gazdĂĄlkodni.

 (b) ElƑterjesztĂ©seket kĂ©szĂ­teni.

 (c) A tevĂ©kenysĂ©ggel kapcsolatos folyĂł kiadĂĄsok befizetĂ©sĂ©rƑl gondoskodni.

(12) Amennyiben bĂĄrmelyik egyesĂŒleti tag indĂ­tvĂĄnyt, vagy javaslatot terjeszt az ElnöksĂ©g elĂ©, az indĂ­tvĂĄny, vagy javaslat megtĂĄrgyalĂĄsĂĄra az elƑterjesztƑ tagot meg kell hĂ­vni.

(13) Az ElnöksĂ©g ĂŒlĂ©sĂ©rƑl jegyzƑkönyv kĂ©szĂŒl, amely jegyzƑkönyvet az ElnöksĂ©g Ƒriz Ă©s biztosĂ­tja a tagok szĂĄmĂĄra a betekintĂ©st a 7. § (18) bekezdĂ©sĂ©ben szabĂĄlyozott mĂłdon..

(14) Az ElnöksĂ©g a KözgyƱlĂ©s ĂĄltal jĂłvĂĄhagyott költsĂ©gvetĂ©s keretein belĂŒl, az Ă©sszerƱ gazdĂĄlkodĂĄs szabĂĄlyai szerint gazdĂĄlkodik.

(15) A költsĂ©gvetĂ©st az ElnöksĂ©g kĂ©szĂ­ti elƑ Ă©s terjeszti jĂłvĂĄhagyĂĄsra a KözgyƱlĂ©s elĂ©.

(16) Az EgyesĂŒlet kĂ©pviseletĂ©re az Elnök, akadĂĄlyoztatĂĄsa esetĂ©n az alelnök jogosult.

(17) Az EgyesĂŒlet bankszĂĄmlĂĄja felett az EgyesĂŒlet Elnöke bĂĄrmely elnöksĂ©gi taggal közösen jogosult rendelkezni.

(18) Az ElnöksĂ©g az EgyesĂŒlet szĂ©khelyĂ©n Ƒrzi az EgyesĂŒlet minden, az alapĂ­tĂĄsakor, Ă©s a mƱködĂ©se sorĂĄn keletkezett iratĂĄt. Ezen dokumentumokba köteles bĂĄrmely Ă©rdeklƑdƑ tag szĂĄmĂĄra elnöki felĂŒgyelet mellett, elƑzetesen egyeztetett idƑpontban betekintĂ©st biztosĂ­tani az EgyesĂŒlet szĂ©khelyĂ©n. Az Ă©rdeklƑdƑ, a költsĂ©gek megtĂ©rĂ­tĂ©sĂ©nek terhĂ©vel mĂĄsolatot is kĂ©rhet a dokumentumok bĂĄrmelyikĂ©rƑl, vagy bĂĄrmely rĂ©szĂ©rƑl.

(19) Az ElnöksĂ©g köteles a tagsĂĄgot megfelelƑ mĂłdon folyamatosan tĂĄjĂ©koztatni Ă©s a hozzĂĄ beĂ©rkezƑ közĂ©rdekƱ informĂĄciĂłkat Ă©s szakmai anyagokat rĂ©szĂŒkre elĂ©rhetƑvĂ© tenni.

8. §
Az Elnök

 (1) Az Elnök a KözgyƱlĂ©s ĂĄltal egyszerƱ szĂłtöbbsĂ©ggel, titkos szavazĂĄssal vĂĄlasztott vezetƑ tisztsĂ©gviselƑ, aki az EgyesĂŒlet szervezetĂ©nek kĂ©pviseletre önĂĄllĂłan jogosult vezetƑje.

 (2) Az Elnök hatĂĄsköre Ă©s feladatai

 (a) Az EgyesĂŒlet adminisztratĂ­v szervezetĂ©nek kialakĂ­tĂĄsa Ă©s vezetĂ©se.

 (b) A munkĂĄltatĂłi jogok gyakorlĂĄsa az EgyesĂŒlet munkavĂĄllalĂłi felett.

 (c) A KözgyƱlĂ©s Ă©s az ElnöksĂ©g hatĂĄrozatainak vĂ©grehajtĂĄsa.

 (d) Az elnöksĂ©gi ĂŒlĂ©sek elƑkĂ©szĂ­tĂ©se Ă©s levezetĂ©se.

 (e) Az EgyesĂŒlet kĂ©pviselete harmadik szemĂ©lyekkel szemben Ă©s hatĂłsĂĄgok, illetƑleg bĂ­rĂłsĂĄg elƑtt.

 (f) Éves beszĂĄmolĂł tervezetĂ©nek kĂ©szĂ­tĂ©se, Ă©s jĂłvĂĄhagyĂĄs cĂ©ljĂĄbĂłl a KözgyƱlĂ©s elĂ© terjesztĂ©se

 (g) ÉrdeklƑdƑ tagok szĂĄmĂĄra az EgyesĂŒlet irataiba valĂł betekintĂ©s biztosĂ­tĂĄsa a 7. § (18) bekezdĂ©sben szabĂĄlyozott mĂłdon.

 (3) Az Elnök akadĂĄlyoztatĂĄsa esetĂ©n az Elnök aktuĂĄlis feladatai az Alelnökre hĂĄrulnak. Amennyiben az Alelnök is akadĂĄlyoztatott, Ășgy az elnöksĂ©gi ĂŒlĂ©ssel kapcsolatos feladatok kivĂ©telĂ©vel az aktuĂĄlis feladatok az ElnöksĂ©g tovĂĄbbi kĂ©t tagjĂĄra hĂĄrulnak.

9. §
Az EllenƑrzƑ Bizottság

 (1) Az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg feladata az EgyesĂŒlet AlapszabĂĄlyban rögzĂ­tett tevĂ©kenysĂ©gĂ©nek, illetve gazdĂĄlkodĂĄsĂĄnak folyamatos ellenƑrzĂ©se Ă©s felĂŒgyelete. MƱködĂ©sĂ©Ă©rt a KözgyƱlĂ©snek felel. Az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg akkor jön lĂ©tre, amennyiben az EgyesĂŒlet mƱködĂ©se sorĂĄn a jogszabĂĄlyban szabĂĄlyozott feltĂ©telekkel rendelkezik, vagy ha a KözgyƱlĂ©s Ășgy hatĂĄroz.

 (2) Az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg a tisztsĂ©gviselƑktƑl jelentĂ©st, a szervezet munkavĂĄllalĂłitĂłl pedig tĂĄjĂ©koztatĂĄst vagy felvilĂĄgosĂ­tĂĄst kĂ©rhet, tovĂĄbbĂĄ a szervezet irataiba betekinthet, azokat megvizsgĂĄlhatja.

 (3) Az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg elnökĂ©t Ă©s kĂ©t tagjĂĄt titkos szavazĂĄssal a KözgyƱlĂ©s vĂĄlasztja meg, illetƑleg a KözgyƱlĂ©s hĂ­vja vissza Ƒket a 6. § (3) bekezdĂ©sĂ©nek (g) alpontjĂĄban meghatĂĄrozott esetekben.

 (4) Az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg elnökĂ©t az EgyesĂŒlet elnöksĂ©gi ĂŒlĂ©seire tanĂĄcskozĂĄsi joggal meg kell hĂ­vni, ĂĄm neki nem kötelezƑ ott megjelenni.

 (5) Az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg ĂŒlĂ©se hatĂĄrozatkĂ©pes, ha azon valamennyi tag jelen van.

 (6) Az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg köteles megvizsgĂĄlni, Ă©s Ă­rĂĄsban vĂ©lemĂ©nyezni az ElnöksĂ©g ĂĄltal elƑterjesztett költsĂ©gvetĂ©st Ă©s Ă©ves beszĂĄmolĂłt, Ă­rĂĄsbeli vĂ©lemĂ©nyĂ©t a kĂ©rdĂ©ses iratokhoz csatolva pedig a KözgyƱlĂ©s elĂ© kell terjeszteni.

 (7) Az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg jelentĂ©se nĂ©lkĂŒl ezen pontokrĂłl Ă©rvĂ©nyes döntĂ©st a KözgyƱlĂ©s nem hozhat.

 (8) Az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg köteles az EgyesĂŒlet ElnöksĂ©gĂ©t tĂĄjĂ©koztatni, Ă©s annak összehĂ­vĂĄsĂĄt kezdemĂ©nyezni, ha arrĂłl szerez tudomĂĄst, hogy

 (a) A szervezet mƱködĂ©se sorĂĄn olyan jogszabĂĄlysĂ©rtĂ©s vagy a szervezet Ă©rdekeit egyĂ©bkĂ©nt sĂșlyosan sĂ©rtƑ esemĂ©ny (mulasztĂĄs) törtĂ©nt, amelynek megszĂŒntetĂ©se vagy következmĂ©nyeinek elhĂĄrĂ­tĂĄsa, illetve enyhĂ­tĂ©se az intĂ©zkedĂ©sre jogosult vezetƑ szerv döntĂ©sĂ©t teszi szĂŒksĂ©gessĂ©,

 (b) A vezetƑ tisztsĂ©gviselƑknek az EgyesĂŒlet AlapszabĂĄlyĂĄba ĂŒtközƑ döntĂ©se esetĂ©n.

 (9) Az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg mƱködĂ©sĂ©nek rendje a következƑk szerint alakul:

 (a) Az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg szĂŒksĂ©g szerint, de Ă©vente legalĂĄbb egyszer tart ĂŒlĂ©st.

 (b) Az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg ĂŒlĂ©se csak akkor hatĂĄrozatkĂ©pes, ha azon a bizottsĂĄg minden tagja jelen van.

 (c) Az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg hatĂĄrozatait nyĂ­lt szavazĂĄssal, szĂłtöbbsĂ©ggel hozza meg. SzavazategyenlƑsĂ©g a bizottsĂĄg tagszĂĄma (hĂĄrom) miatt nem lehetsĂ©ges.

 (d) Az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg ĂŒlĂ©sĂ©t a bizottsĂĄg elnöke hĂ­vja össze valamennyi bizottsĂĄgi tag az ĂŒlĂ©st legalĂĄbb nyolc naptĂĄri nappal megelƑzƑ Ă­rĂĄsbeli Ă©rtesĂ­tĂ©sĂ©vel, amiben az ĂŒlĂ©s helye, idƑpontja Ă©s napirendi pontjai is meg vannak hatĂĄrozva.

 (e)   EgyĂ©b, itt nem rĂ©szletezett esetekben az ElnöksĂ©g szabĂĄlyait kell megfelelƑen alkalmazni az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg mƱködĂ©sĂ©re.

(10) A KözgyƱlĂ©st az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg indĂ­tvĂĄnyĂĄra - annak megtĂ©telĂ©tƑl szĂĄmĂ­tott harminc naptĂĄri napon belĂŒl - össze kell hĂ­vni. Ha ez az adott idƑ alatt nem teljesĂŒl, akkor a KözgyƱlĂ©s összehĂ­vĂĄsĂĄra az EllenƑrzƑ BizottsĂĄg is jogosult.

10. §
Az EgyesĂŒlet mƱködĂ©se Ă©s gazdĂĄlkodĂĄsa

 (1) Az EgyesĂŒlet, mint tĂĄrsadalmi szervezet, tevĂ©kenysĂ©gĂ©t a nyilvĂĄntartĂĄsba vĂ©telrƑl szĂłlĂł hatĂĄrozat jogerƑre emelkedĂ©se napjĂĄn kezdheti meg.

 (2) Az EgyesĂŒlet a tagdĂ­jaibĂłl, illetve a rĂ©szĂ©re juttatott tĂĄmogatĂł befizetĂ©sekbƑl, adomĂĄnyokbĂłl Ă©s esetleges egyĂ©b jövedelmekbƑl, pĂĄlyĂĄzatok elnyerĂ©sĂ©bƑl, valamint gazdasĂĄgi tevĂ©kenysĂ©gĂ©bƑl szĂĄrmazĂł jövedelembƑl, a KözgyƱlĂ©s ĂĄltal jĂłvĂĄhagyott Ă©ves költsĂ©gvetĂ©s alapjĂĄn gazdĂĄlkodik.

 (3) A tagdĂ­j összegĂ©t, befizetĂ©sĂ©nek mĂłdjĂĄt az ElnöksĂ©g elƑterjesztĂ©se alapjĂĄn a KözgyƱlĂ©s hatĂĄrozza meg. A tagok tagdĂ­jbefizetĂ©seirƑl az ElnöksĂ©g a tagnyilvĂĄntartĂĄshoz kapcsolĂłdĂł nyilvĂĄntartĂĄst vezet. A tagok a tagdĂ­j megfizetĂ©sĂ©n tĂșl az EgyesĂŒlet tartozĂĄsaiĂ©rt sajĂĄt vagyonukkal nem felelnek.

 (4) Az EgyesĂŒlet a vagyonĂĄval önĂĄllĂłan gazdĂĄlkodik, tartozĂĄsaiĂ©rt csakis Ă©s kizĂĄrĂłlag a sajĂĄt vagyonĂĄval felel, azokĂ©rt az egyes tagok sajĂĄt vagyonukkal nem felelnek.

 (5) Az EgyesĂŒletet a tagok elsƑdlegesen nem gazdasĂĄgi tevĂ©kenysĂ©g cĂ©ljĂĄra alapĂ­tottĂĄk, Ă©s az EgyesĂŒlet gazdasĂĄgi vĂĄllalkozĂĄsi tevĂ©kenysĂ©get kizĂĄrĂłlag mĂĄsodlagos jelleggel, a cĂ©ljainak elĂ©rĂ©sĂ©t elƑsegĂ­tendƑ, a tevĂ©kenysĂ©gĂ©t nem veszĂ©lyeztetƑ mĂłdon, Ă©s kizĂĄrĂłlag az ElnöksĂ©g ĂĄltal jĂłvĂĄhagyott körben folytathat.

 (6) Az EgyesĂŒlet Ă©rdekĂ©ben vĂ©gzett tagi tevĂ©kenysĂ©ghez szĂŒksĂ©ges tĂĄrgyi Ă©s anyagi feltĂ©teleket az EgyesĂŒlet a lehetƑsĂ©geihez mĂ©rten biztosĂ­tja.

 (7) Az EgyesĂŒlet Ă©rdekĂ©ben vĂ©gzett tagi tevĂ©kenysĂ©g következtĂ©ben felmerĂŒlt költsĂ©get az EgyesĂŒlet vagyonĂĄbĂłl a tag rĂ©szĂ©re megfelelƑ igazolĂĄs ellenĂ©ben meg lehet tĂ©rĂ­teni. Ilyenek:

 (a) ÚtiköltsĂ©g, ĂștnyilvĂĄntartĂĄs alapjĂĄn.

 (b) Telefon-költsĂ©g, rĂ©szletes szĂĄmla alapjĂĄn, az EgyesĂŒlet Ă©rdekĂ©ben kezdemĂ©nyezett hĂ­vĂĄsokat.

 (c) SzĂĄllĂĄsköltsĂ©g, rĂ©szletes szĂĄmla alapjĂĄn.

 (8) Az EgyesĂŒlet mƱködĂ©se felett az ĂŒgyĂ©szsĂ©g gyakorol törvĂ©nyessĂ©gi felĂŒgyeletet.

 (9) Az EgyesĂŒlet dokumentumaiba valĂł betekintĂ©s a 7.§/(18) bekezdĂ©sĂ©ben szabĂĄlyozott mĂłdon törtĂ©nhet.

11. §
Az EgyesĂŒlet kĂ©pviselete

 (1) Az EgyesĂŒletet az Elnök önĂĄllĂłan kĂ©pviseli, a következƑ, (2) bekezdĂ©sben foglalt kivĂ©tellel.

 (2) Az EgyesĂŒlet bankszĂĄmlĂĄja felett az Elnök Ă©s egy tovĂĄbbi elnöksĂ©gi tag egyĂŒttesen jogosult rendelkezni.

12. §
Az EgyesĂŒlet megszƱnĂ©se

 (1) Az EgyesĂŒlet megszƱnik, ha a KözgyƱlĂ©s a feloszlĂĄsĂĄt, vagy mĂĄs tĂĄrsadalmi szervvel valĂł egyesĂŒlĂ©sĂ©t kimondja. Ezen esetekrƑl minƑsĂ­tett többsĂ©gƱ szavazĂĄssal kell dönteni.

 (2) MegszƱnik tovĂĄbbĂĄ az EgyesĂŒlet, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetƑleg megszƱnĂ©sĂ©t a hatĂĄlyos jogszabĂĄlyokkal összhangban megĂĄllapĂ­tja.

 (3) Az EgyesĂŒlet megszƱnĂ©se esetĂ©n vagyonĂĄt elsƑdlegesen a hitelezƑk kielĂ©gĂ­tĂ©sĂ©re kell fordĂ­tani. A hitelezƑk kielĂ©gĂ­tĂ©se utĂĄni vagyon felhasznĂĄlĂĄsĂĄnak mĂłdjĂĄrĂłl a KözgyƱlĂ©s dönt.

13. §
Zåró rendelkezések

 (1) A jelen AlapszabĂĄlyban nem szabĂĄlyozott kĂ©rdĂ©sekben a Magyar KöztĂĄrsasĂĄg PolgĂĄri TörvĂ©ny-könyvĂ©rƑl szĂłlĂł 1959. Ă©vi IV. törvĂ©ny, az egyesĂŒlĂ©si jogrĂłl szĂłlĂł 1989. Ă©vi II. törvĂ©ny, illetƑleg a tovĂĄbbi vonatkozĂł hatĂĄlyos jogszabĂĄlyok rendelkezĂ©sei megfelelƑen irĂĄnyadĂłk.

 (2) Az EgyesĂŒlet AlapszabĂĄlyĂĄt az alapĂ­tĂł tagok AlakulĂł KözgyƱlĂ©se egyhangĂș hatĂĄrozattal jĂłvĂĄhagyta.

 (3) Az EgyesĂŒlet AlapszabĂĄlyĂĄt a FƑvĂĄrosi BĂ­rĂłsĂĄgnak az Elnök a nyilvĂĄntartĂĄsba vĂ©tel irĂĄnti kĂ©relemmel Ă©s a szĂŒksĂ©ges mellĂ©kletekkel egyĂŒtt benyĂșjtja.

 (4) Az EgyesĂŒlet nevĂ©ben, szĂ©khelyĂ©ben, kĂ©pviseletĂ©ben törtĂ©nƑ vĂĄltozĂĄst a nyilvĂĄntartĂĄsba vevƑ BĂ­rĂłsĂĄgnak a jogszabĂĄlyok ĂĄltal meghatĂĄrozott mĂłdon be kell jelenteni.

Kelt Budapesten, 2005. szeptember 11. napjĂĄn

MĂłdosĂ­tĂĄs: Budapest, 2009. mĂĄrcius 1. napjĂĄn

ifj. Gimesi AndrĂĄs
az EgyesĂŒlet elnöke

Több, mint 60 kategória között kereshet érdeklÎdési körének megfelelÎ honlapokat. Ha népszerusítené honlapjåt akkor is låtogasson el ide!